Všetko na jednom mieste

Stavebné a remeselné práce
pre váš dom, byt a záhradu

Stavebné sporenie

Keď v rámci jednania zistíme, že momentálne je rekonštrukcia nad finančné možnosti nášho klienta vhodným riešením môže byť práve stavebné sporenie a odloženie rekonštrukcie na neskôr. Pri dobrom nastavení výšky cieľovej sumy a správnom načasovaní začiatku rekonštrukcie tato vychádza niekedy lacnejšie ako je to pri hypotekárnom úvere.

Teraz platí pri stavebnom sporení, že do výšky 40 000 EUR sa nevyžaduje založenie nehnuteľnosťou.